SUNRISE MEDICAL Quickie F55

[qode_elements_holder number_of_columns=”two_columns”][qode_elements_holder_item advanced_animations=”no”]
[/qode_elements_holder_item][qode_elements_holder_item background_color=”#ffffff” item_padding=”0 0 0 60px” vertical_alignment=”middle” advanced_animations=”no” item_padding_600_768=”30px” item_padding_480_600=”30px” item_padding_480=”30px”]

S elektrickým vozíkom Quickie F55 prekonáte všetky bariéry a dáte zelenú novým zážitkom. Príjemný design, vysoká stabilita a hlavne množstvo funkciíí vám poskytne neuveriteľnú slobodu v každodennom živote. V exteriéroch alebo interiéroch – F55 je doma v každom prostredí. Pevný rám na vás zapôsobí nielen krásnym designom, ale presvedčí aj vysokou tuhosťou. Vynikajúce jazdné vlastnosti, manévrovateľnosť a príkladná bezpečnosť – to sú základné devízy tohto elektrického vozíka.Veľké množstvo doplnkov a vysoká miera prispôsobiteľnosti uspokojí aj toho najnáročnejšieho užívateľa.

 

S elektrickým vozíkom Quickie F55 prekonáte všetky bariéry a dáte zelenú novým zážitkom. Príjemný design, vysoká stabilita a hlavne množstvo funkciíí vám poskytne neuveriteľnú slobodu v každodennom živote. V exteriéroch alebo interiéroch – F55 je doma v každom prostredí. Pevný rám na vás zapôsobí nielen krásnym designom, ale presvedčí aj vysokou tuhosťou. Vynikajúce jazdné vlastnosti, manévrovateľnosť a príkladná bezpečnosť – to sú základné devízy tohto elektrického vozíka.Veľké množstvo doplnkov a vysoká miera prispôsobiteľnosti uspokojí aj toho najnáročnejšieho užívateľa.

[/qode_elements_holder_item][/qode_elements_holder]
[qode_elements_holder number_of_columns=”one_column”][qode_elements_holder_item background_color=”#ffffff” item_padding=”50px” vertical_alignment=”middle” advanced_animations=”no” item_padding_600_768=”30px” item_padding_480_600=”30px” item_padding_480=”30px”][qode_advanced_pricing_table title_tag=”h3″ pricing_items=”%5B%7B%22item_title%22%3A%22Modern%C3%BD%20design%22%7D%2C%7B%22item_title%22%3A%22Vysok%C3%A1%20pevnos%C5%A5%2C%20stabilita%20a%20bezpe%C4%8Dnos%C5%A5%22%7D%2C%7B%22item_title%22%3A%22Vysok%C3%A1%20miera%20adaptability%20a%20prisp%C3%B4sobite%C4%BEnosti%20ka%C5%BEd%C3%A9mu%20u%C5%BE%C3%ADvate%C4%BEovi%22%7D%2C%7B%22item_title%22%3A%22Nastavite%C4%BEn%C3%A9%20rozmery%20a%20prvky%20(sedadlo%2C%20operadlo%2C%20bo%C4%8Dnice%2C%20stupa%C4%8Dky)%22%7D%2C%7B%22item_title%22%3A%22Ve%C4%BEk%C3%A9%20mno%C5%BEstvo%20doplnkov%22%7D%2C%7B%22item_title%22%3A%22Vynikaj%C3%BAce%20jazdn%C3%A9%20vlastnosti%22%7D%2C%7B%22item_title%22%3A%22Nastavite%C4%BEn%C3%A9%20rozmery%20sedenia%3A%22%2C%22item_price%22%3A%22%C5%A1%C3%ADrka%2041%20-%2051%20cm%2C%20h%C4%BAbka%2041%20-%2051cm%2C%20v%C3%BD%C5%A1ka%20sedenia%20od%20zeme%2052%20-%2082%20cm%22%7D%2C%7B%22item_title%22%3A%22Uhol%20sedenia%3A%20%22%2C%22item_price%22%3A%220%C2%BA%20-20%C2%BA%22%7D%2C%7B%22item_title%22%3A%22Celkov%C3%A9%20rozmery%3A%20%22%2C%22item_price%22%3A%22d%C4%BA%C5%BEka%20110%20cm%2C%20%C5%A1%C3%ADrka%2064%20cm%22%7D%2C%7B%22item_title%22%3A%22Polomer%20oto%C4%8Denia%3A%22%2C%22item_price%22%3A%2287%20cm%22%7D%2C%7B%22item_title%22%3A%22Akumul%C3%A1tor%3A%22%2C%22item_price%22%3A%2256%20Ah%22%7D%2C%7B%22item_title%22%3A%22V%C3%A1ha%3A%20%22%2C%22item_price%22%3A%22110%20kg%22%7D%2C%7B%22item_title%22%3A%22Nosnos%C5%A5%3A%22%2C%22item_price%22%3A%22127%20kg%22%7D%2C%7B%22item_title%22%3A%22Dojazd%3A%22%2C%22item_price%22%3A%2235%20km%20(v%20z%C3%A1vislosti%20od%20ter%C3%A9nu%20a%20v%C3%A1hy%20u%C5%BE%C3%ADvate%C4%BEa)%22%7D%2C%7B%22item_title%22%3A%22Max.%20r%C3%BDchlos%C5%A5%3A%20%22%2C%22item_price%22%3A%226%20km%2Fh%20%22%7D%2C%7B%22item_title%22%3A%22Max.%20st%C3%BApanie%3A%20%22%2C%22item_price%22%3A%2218%20%25%20%20%22%7D%5D” table_title=”Quickie F55 v skratke:” currency=” “][/qode_elements_holder_item][/qode_elements_holder]