ALBER
Scalamobil
Obsluha
Technické parametre a schéma
Scalastuhl X3
Scalaport X6
späť na produkty
 
Scalamobil

Scalamobil je kompaktný prístroj umožňujúci pohyb postihnutých osôb po schodoch na invalidnom vozíku i bez neho. Jeho kompaktné rozmery a nízka váha zabezpečujú ľahkú manipuláciu i v stiesnených priestoroch a preto ho možno použiť ako na priamych, tak i na točitých schodiskách. Je kompatibilný s bežnými značkami invalidných vozíkov. Pre ľudí, ktorí nie sú odkázaní na invalidný vozík ale majú problémy s pohybom po schodoch, je určená špeciálna stolička X3. Na obsluhu scalamobilu nie je potrebné vynaložiť veľkú fyzickú silu, preto ju po krátkom zaškolení dokáže každý ľahko zvládnuť.
Vďaka svojej nízkej váhe a rozmerom sa Scalamobil zmestí do batožinového priestoru automobilu a preto je ideálny aj pre transport. Download prospekt: [file Scalamobil.pdf]